Serwis

Serwis

Wszystkie nasze produkty objęte są gwarancją oraz opieką serwisową dedykowaną naszym Klientom, w ramach której możemy dokonać m.in. napraw, modyfikacji i ulepszeń. Prace realizowane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 07.00 − 15.00. Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza kontaktowego, poczty e-mail lub telefonicznie.

Kontakt Serwis

Igor Ziorkowski
+48 58 536 79 24
+48 58 588 92 67 wew. 204
+48 726 109 108
serwis@ola-kaliska.pl


    Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę OLA Sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie opisanym w powyższym formularzu (w tym podane: imię, nazwisko, poczta elektroniczna) w celach marketingowych, w szczególności w celu przygotowania i przedstawienia (przesłania) informacji handlowych, ofert, reklam, prowadzenia analiz marketingowych oraz na przekazanie ich innym podmiotom.